Katalóg Neprehliadnite

Práca a mzdy

Dovolenka A6 samoprepis

kód:IGAZ 912

Dovolenka, A6, samoprepis, blok 100 listov.

Evidencia dochádzky A3 list

kód:IGAZ 016

Tlačivo : Evidencia dochádzky formát A3 list.

Evidencia dochádzky 42x15cm

kód:TL015000

Tlačivo Evidencia dochádzky, rozmery 42x15 cm.

Dovolenka A6 100 listov

kód:IGAZ 012

Dovolenka formátu A6, v bloku 100 listov.

Priepustka z budovy A7, blok, 100 listov

kód:IGAZ 039

Priepustka z budovy formátu A7, v bloku 100 listkov.